Hướng dẫn quản trị ứng dụng

Hai bước để tạo ứng dụng Facebook.

Bước 1: Đăng ký tài khoản trên tạo ứng dụng

Bước 2: Quản trị ứng dụng trên Website

A. Quản trị Website Apps:  Apps này dùng để yêu cầu người dùng phải Like trước khi đọc bài tin tức nào đó.
C. Quản trị Apps bói toán: Loại apps này thường làm các apps bói vui như là: Khi bạn có 1 tỷ đôlar, khi bạn là ca sỹ, khi bạn già thì ra sao... hoặc là các apps tin tức.
D. Quản trị tiện ích: Một số tiện ích giúp bạn có thể quảng bá apps tới bạn bè.

 Web